Ansættelsestest/sprogtest af nye kandidater

​Skal du eller din virksomhed ansætte en ny medarbejder i en stilling, der kræver særlige sprogkundskaber i dansk eller et fremmedsprog, kan vi tilbyde at teste kandidatens sproglige niveau. På baggrund af testen kan vi udarbejde en sprogprofil, som beskriver kandidatens sproglige færdigheder.

  • Sprogtesten kan også skræddersys med særligt henblik på den stilling, kandidaten skal bestride
  • Vi tester både mundtlige og skriftelige færdigheder
  • Du kan selv vælge, om testen skal være både mundtlig og skriftlig eller kun ene af delene
  • Vi sender en skriftlig rapport med testens resultater til virksomheden samt vores vurdering af kandidatens sproglige niveau
  • Vi tester i føglende sprog: dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk